Obsługa informatyczna

Jak zapanować nad nieustannie rozwijającymi się systemami informatycznymi?

Nasza firma od wielu lat wykonuje kompleksowe usługi informatyczne dla urzędów miast i gmin, jednostek budżetowych, placówek oświatowych, ośrodków pomocy społecznej i przedsiębiorstw.
Obsługa realizowana jest w oparciu o indywidualne potrzeby każdego klienta. Do najczęściej spotykanych wariantów świadczenia usług należą:

 • obsługa stała – codzienna wizyta informatyka w siedzibie kontrahenta
 • obsługa cykliczna – wizyta informatyka zgodnie z ustalonym harmonogramem, np.: w wybrane dni tygodnia oraz dodatkowo w przypadku wystąpienia awarii
 • obsługa podstawowa – czynności serwisowe realizowane są np. raz w miesiącu oraz dodatkowo w przypadku wystąpienia awarii

Każdy wariant objęty jest gwarancją przystąpienia do usuwania awarii w ściśle określonym czasie. Klientowi objętemu stałą umową współpracy przydzielany jest opiekun, który zazwyczaj realizuje podstawowe zadania. Inne specjalistyczne prace wykonują osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Informatyk/informatycy realizują zadania głównie w godzinach urzędowania. Prace serwisowe prowadzone są w sposób najmniej kolidujący z bieżącymi obowiązkami użytkowników. W przypadku nieprzewidzianych sytuacji (awarii wymagających pilnej interwencji) czynności serwisowe wykonuje dyżurujący informatyk. Czas reakcji w przypadku wystąpienia usterki krytycznej jest uzależniony od potrzeb klienta i wynosi od 1 godz. Zakres obsługi informatycznej obejmuje min.:

 • Nadzór nad prawidłową pracą programów użytkowych (księgowych, kadrowych, płacowych i innych) w tym instalacje i migracje danych
 • Techniczna i merytoryczna obsługa specjalistycznych programów
 • Pomoc w doborze nowych aplikacji usprawniających pracę i wymiana już istniejących nie spełniających wymogów użytkowych i technicznych
 • Konserwacja i naprawy oraz modernizacje pogwarancyjne komputerów w serwisie Intak
 • Wykonanie przeglądów, konserwacji i napraw baz danych
 • Administrowanie sieciami komputerowymi oraz serwerami i macierzami
 • Pomoc pracownikom w rozwiązywaniu problemów związanych z codzienną eksploatacją programów biurowych i użytkowych
 • Usuwanie awarii programów i sprzętu komputerowego
 • Obsługa elektronicznej transmisji danych do ZUS
 • Archiwizowanie danych ze wszystkich systemów wskazanych przez użytkowników
 • Opracowanie i realizacja projektu rozwoju informatycznego na przestrzeni kilku lat – kalkulacja kosztów
 • Dobór zabezpieczeń antywirusowych, antyspamowych i bram internetowych

Zapraszamy do współpracy.