Sieci komputerowe

Jak zagwarantować wysoką niezawodność i właściwą przepustowość lokalnej sieci komputerowej?

Sieć komputerowa jest trzecim, po serwerach i przełącznikach, elementem mającym kluczowe znaczenie dla stabilności całego systemu informatycznego oraz jego bezpieczeństwa dlatego w trosce o kompleksowość świadczonych usług oferujemy budowę instalacji okablowania strukturalnego, począwszy od projektu, poprzez montaż okablowania, aż do instalacji elementów aktywnych sieci. Modernizujemy również już istniejące instalacje. Szczególny nacisk kładziemy na dobór właściwej konfiguracji sprzętowej i programowej w celu zapewnienia pełnej stabilności i bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego. Stawiamy na niezawodność, aby Klient, przez wiele lat, mógł czerpać korzyści z naszych rozwiązań.

Oferujemy:

  • wykonanie profesjonalnych projektów sieci komputerowych oraz infrastruktury telefonicznej
  • wykonanie okablowania strukturalnego budynków
  • instalację elementów pasywnych (szafy krosownicze, patchpanele, gniazda sieciowe, gniazda prądowe listwy maskujące)
  • konfigurację urządzeń aktywnych(routery, przełączniki, modemy, karty sieciowe, zapory)
  • konfigurację serwerów i wdrożenie usług sieciowych (firewall, FTP, VPN, VLAN, itp.)
  • konfigurację sieci Wi-Fi (pomiary przepustowości, optymalizacja)
  • administrację i opiekę serwisową

Po wdrożeniu systemu teleinformatycznego priorytetem staje się utrzymanie jego pełnej sprawności i dostępności. Dobrze utrzymana sieć komputerowa pozwala na bezawaryjną pracę nawet w warunkach dużego obciążenia, co minimalizuje ryzyko paraliżu systemu informatycznego. W ramach administracji i opieki serwisowej dbamy o to, aby jakość połączeń oferowanych przez sieci komputerowe była jak najwyższa. Gwarantujemy także podjęcie natychmiastowych działań w przypadku wystąpienia awarii.

Sieci bezprzewodowe

Sieci bezprzewodowe na dobre zagościły w naszym otoczeniu – ich liczba nieustannie rośnie. Ogromna zaleta tego typu rozwiązań to przede wszystkim mobilność i niskie koszty instalacji. Jest to również ogromne ryzyko związane z możliwością nieuprawnionego podłączenia różnorodnych urządzeń (laptopy, telefony komórkowe, smartfony). Oferujemy Państwu naszą wiedzę i doświadczenie w instalacji, modernizacji i serwisowaniu sieci bezprzewodowych. Projektujemy system połączeń, dobieramy urządzenia radiowe, ustawiamy optymalne parametry transmisji i konfigurujemy zabezpieczenia. Dysponujemy zarówno rozwiązaniami prostymi bazującymi na pojedynczych punktach dostępowych jak i bardziej złożonymi pracującymi w oparciu o dedykowany kontroler.

Zapraszamy do współpracy.